مرجع تعبیر خواب: تعبیر خواب سگ

تعبیر خواب , س ۱۲ فروردین ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

تعبیر خواب سگ به روش علمی و روانشناسی

تعبیر خواب سگ به روش علمی و روانشناسی

سگ غالبا سمبل دوستی وفادارانه، کمک، همدلی و صمیمیت است. اگر در خواب خود، با یک سگ سیاه رو به رو شوید، باید توجه داشته باشید که رنگ سیاه سمبل ناشناختگی و بخشی از شخصیت دوست یا فرد مورد اعتمادتان است که برای شما ناشناخته مانده و هم اکنون در حال واکاوی و کشف آن هستید.

دیدن بولداگ که نوعی سگ قوی هیکل است سمبل نیرویی محافظ در زندگی شماست که به شما احساس امنیت را القا میکند.

سگ میتواند سمبل شهود و سخاوت در شخصیت شما باید. ویژگی های مرتبط با این سمبل شما را قادر میسازد تا خود را به شکلی قدرتمند و پسندیده ابراز کرده و زمینه های رشد و پیشرفت خود را فراهم آورید.

اگر به طور متناوب با خواب هایی در مورد سگ مواجه شوید، این خواب ها یادآور توانایی هایی در مورد خودتان است که ممکن است متوجه آن ها نشده و یا آن ها را نادیده گرفته باشید.

اگر در خواب سگ هار را مشاهده کنید که در حال رشد کردن و قدرت گرفتن است،

تعبیر این خواب نشان از درگیری های درونی شما درباره ی خصایل و رفتار های مرتبط به سمبل سگ است. این خواب همچنین ممکن است احساس خیانت و عدم اعتمادی که در شما شکل گرفته است را بر ملا سازد.

تعبیر خواب سگ مریض، میتواند نشان دهنده ی یک دوستی و صمیمیت در زندگی بیداری باشد که در حال نادیده گرفته شدن است.

اگر در خواب سگی را در حال مردن ببینید،

نشان از احساس بد شما در رابطه با از دست دادن یک دوست خوب، یا بخشی از غرایزتان درباره ی صفات مربوط به سمبل سگ است.

اگر در خواب مشغول غذا دادن به یک سگ باشید،

این خواب سمبل یکی از توانایی ها یا استعداد های قدیمی تان است که بهتر است در این زمان به سراغشان رفته و از آن ها برای رو به رو شدن با چالش های فعلی استفاده کنید. این خواب همچنین میتواند نشان دهنده ی این معنا باشد که بهتر است زمان و تلاش بیشتری را صرف ارتقای دوستی و صمیمیت کنید.

اگر در خواب یک توله سگ را مشاهده کنید و از داشتن آن خوشحال باشید،

این خواب به اشتیاق شما برای پرورش توانایی هایی اشاره دارد که به تازگی در خودتان کشف کرده اید.

اگر در خواب مشاهده کنید که سگی از شما گریزان و فراری است و قادر نیستید اعتماد آن سگ را جلب کنید،

نشان دهنده ی ناراحتی تان در رابطه با دوستان یا افرادی است که در زندگی واقعی از شما فاصله گرفته و دور شده اند و احساس میکنید که توانایی ایجاد روابط جدید با آن ها را ندارید.

اگر در خواب مشغول دنبال کردن و تعقیب یک سگ باشید،

این خواب نشان دهنده ی امید شما به وفاداری و صداقت افرادیست که در کنار شما و در زندگی بیداری حضور دارند.

شنیدن صدای پارس سگ در خواب

میتواند سمبل افرادی باشد که در اطراف شما با پرخاشگری و ایرادگیری، افکار شما را مشوش و ناراحت ساخته اند. ممکن است احساس کنید که بهتر است به جای درگیری یا سازش کاری با این افراد، روابط تان را با این افراد خاص به کلی قطع کنید. پارس کردن سمبل آن احساس انزجار و ناراحتیست.

همچنین بخوانید:  مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب ابر

اگر در خواب مشاهده کنید که سگی پای شما را گاز گرفته

این خواب نشان از احساس ناخوشایندی دارد که در رابطه با توانایی های خود پیدا کرده اید. ممکن است احساس کنید که توانایی برخورد با چالش های مهم زندگی و امکان پیشرفت را از دست داده اید. ممکن است از برخورد با وضعیت و چالش های جدید بیزار و منزجر باشید و یا مایل نباشید که برای رسیدن به اهدافتان با مشکلات مبارزه کنید.

اگر در خواب در حال خریدن یک سگ باشید

این خواب به نیاز درونی شما برای داشتن دوستانی همدل و همراه اشاره دارد. ممکن است در این زمان احساس تنهایی بر شما غلبه یافته باشد و علاقه داشته باشید که عضو یک گروه دوستی باشید.

اگر در خواب یک سگ مشغول راهنمایی و نشان دادن راه به شما باشد

این خواب نشان دهنده ی احساس عدم توانایی ایست که در خود احساس می کنید. ممکن است توانایی عبور از موقعیت چالش برانگیز را در خود نبینید و نیازمند کمکی از جانب دیگران باشید.

اگر در خواب مشاهده کنید که یک سگ را به حمام برده اید

این خواب به توانایی شما برای رشد و پرورش یک موضوع، فکر یا استعداد اشاره دارد. همچنین به وفاداری، سخاوت و محبتی که در وجود شماست و از آن غافل شده اید اشاره دارد.

اگر در خواب مشغول پوشاندن سگ با لباس باشید

نشان دهنده ی این معناست که قصد دارید برخی رفتار ها و عادات شخصیتی خود را از دیگران مخفی کنید. در واقع به اندیشه ها و احساسات واقعیتان اعتقاد ندارید.

اگر در خواب مشاهده کنید سگی در اطراف شما به صورت دایره ای و دورانی در حال دویدن است

این خواب به احساس شما درباره ی انجام کاری بیهوده و درجا زدن در یک موقعیت بی ثمر اشاره دارد.

تعبیر خواب سگ در فرهنگ اسلامی

تعبیر خواب سگ از زبان ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ (ع)

ﺩﻳﺪﻥ ﺳﮓ ﺩﺭﺧﻮﺍﺏ ﺑﺮ ﭼﻬﺎﺭ ﻭﺟﻪ ﺑﻮﺩ.

ﺍﻭﻝ: ﺩﺷﻤﻦ.

ﺩﻭﻡ: ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﻃﺎﻣﻊ (ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﻃﻤﻌﮑﺎﺭ).

ﺳﻮﻡ: ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪ ﻭ ﺧﺎﺩﻡ ﺑﺪﻓﻌﻞ (ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﺪ ﻋﻤﻞ ﻭﺧﺎﺩﻡ ﺑﺪ ﺭﻓﺘﺎﺭ).

ﭼﻬﺎﺭﻡ: ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﻏﻤﺎﺯ (ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺳﺨﻦ ﭼﻴﻦ)

تعبیر خواب سگ از زبان ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ

ﺳﮓ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﻳﺪﻥ, ﺩﺷﻤﻦ ﺩﻭﻥ ﻓﺮﻭﻣﺎﻳﻪ ﺍﺳﺖ, ﺍﻣﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺳﮓ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺯﻥ ﻓﺮﻭﻣﺎﻳﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺳﮓ ﺳﻴﺎﻩ ﺩﺷﻤﻨﻲ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﻋﺮﺏ, ﻭ ﺳﮓ ﺳﻔﻴﺪ, ﺩﺷﻤﻨﻲ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﻋﺠﻢ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﮓ ﺑﺮ ﻭﻱ ﺑﺎﻧﮓ ﻣﻲ ﻛﺮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺩﺷﻤﻨﻲ ﺳﺨﻨﻲ ﺯﺷﺖ ﺷﻨﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﮓ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﮕﺰﻳﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺷﻤﻦ ﮔﺰﻧﺪ ﺭﺳﺪ. ﺍﮔﺮ ﺩﻳﺪ ﺟﺎﻣﻪ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺁﺏ ﺩﻫﺎﻥ ﺳﮓ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺷﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺩﺷﻤﻨﻲ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺩﻳﺪ ﺟﺎﻣﻪ ﺍﻭ ﺑﺪﺭﻳﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺎﻟﺶ ﻧﻘﺼﺎﻥ ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻣﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺳﮓ ﻣﻴﺨﻮﺭﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺩﺷﻤﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺷﻤﻨﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﻓﻊ ﻛﻨﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺳﮕﻲ ﺭﺍ ﻧﺎﻥ ﻫﻤﻲ ﺩﺍﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺭﻭﺯﻱ ﺑﺮ ﻭﻱ ﻓﺮﺍﺥ ﺷﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺳﮓ ﺑﺎ ﻭﻱ ﻧﺰﺩﻳﻜﻲ ﻧﻤﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺩﺷﻤﻦ ﺩﺭ ﻭﻱ ﻃﻤﻊ ﻛﻨﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﮓ ﺑﺮ ﻭﻱ ﺗﻜﻴﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﺩﺷﻤﻨﻲ ﻓﺮﻭﻣﺎﻳﻪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻧﺼﺮﺕ ﺩﻫﺪ. ﺍﮔﺮ ﺩﻳﺪ ﻛﻪ ﺷﻴﺮ ﺳﮓ ﻣﻲ ﺧﻮﺭﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺗﺮﺱ ﻭ ﺑﻴﻢ ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﻭﻱ ﺭﺳﺪ ﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺩﺷﻤﻦ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺧﺼﻮﻣﺖ ﺍﻓﺘﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﮓ ﺍﺯ ﻭﻱ ﻣﻲ ﮔﺮﻳﺨﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﺩﺷﻤﻦ ﺍﺯ ﻭﻱ ﺑﺮﺣﺬﺭ ﺑﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﮕﻲ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺭﺧﺎﻧﻪ ﺍﻭ ﺩﺭﺁﻣﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺯﻧﻲ ﻓﺮﻭﻣﺎﻳﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﻧﻲ ﻛﻨﺪ. ﺍﮔﺮ ﺩﻳﺪ ﻛﻪ ﺳﮕﻲ ﺟﺎﻣﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺑﮕﺰﻳﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻣﻜﺮﻭﻫﻲ ﺑﺮ ﻭﻱ ﺭﺳﺪ.

همچنین بخوانید:  مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آدرس

تعبیر خواب سگ از زبان ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﻨﺒﺮﯼ

ﺳﮓ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﺑﻪ ﻣﺮﺩﯼ ﮔﻤﺮﺍﻩ ﻭ ﺑﯽ ﺍﺭﺯﺵ ﻛﻪ ﺩﻧﺒﺎﻟﻬﺮﻭ ﻫﻮﺍ ﻭ ﻫﻮﺱ ﺍﺳﺖ, ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻴﺸﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﻛﺴﯽ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﮕﯽ ﺑﺮ ﺍﻭ ﭘﺎﺭﺱ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ, ﺍﺯ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺎﺟﻮﺍﻧﻤﺮﺩ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺯﺷﺖ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﯼ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﺩ. ﺩﻳﺪﻥ ﺳﮓ ﺷﻜﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻪ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪﯼ ﻭ ﺭﺯﻕ ﻭ ﺭﻭﺯﯼ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.

تعبیر خواب سگ از زبان ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺍﺷﻌﺚ

ﺳﮓ ﺷﻜﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﺩﺷﻤﻨﻲ ﺑﻮﺩ ﻇﺎﻫﺮ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﮕﻲ ﺷﻜﺎﺭ ﻣﻲ ﻛﺮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺩﺷﻤﻨﻲ ﺩﻋﻮﻱ ﺩﺍﻧﺶ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺧﻴﺮ ﻭ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻳﺎﺑﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﺷﻜﺎﺭ ﻣﻴﺨﻮﺭﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻳﺎﺑﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﮓ ﺷﻜﺎﺭﻱ ﺍﺯﺧﻮﺩ ﺩﻭﺭ ﻧﻤﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺩﺷﻤﻨﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺟﺪﺍ ﺷﻮﺩ.

تعبیر خواب سگ از زبان ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ مطیعی ﺗﻬﺮﺍنی

ﺳﮓ ﺍﮔﺮ ﺁﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻤﺎﻳﺘﮕﺮ ﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭼﻨﺎﻥ ﭼﻪ ﻧﺎ ﺁﺷﻨﺎ ﻭ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﻭ ﻣﺰﺍﺣﻢ. ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﻧﻴﺰ ﻋﻴﻨﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ.ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﻳﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺳﮕﻲ ﺩﻳﺪﻳﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﻴﻊ ﻭ ﺭﺍﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻟﺘﺎﻥ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ ﻭ ﺳﺨﻦ ﻭ ﺍﺷﺎﺭﺍﺕ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻣﻲ ﻓﻬﻤﺪ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﻭ ﺧﻮﺍﺏ ﺷﻤﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺁﺳﻴﺐ ﻧﻤﻲ ﺑﻴﻨﻴﺪ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﻲ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺰﺩﻳﮑﻲ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﮐﻠﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺯﻳﺮﺍ ﺳﮓ ﺁﺷﻨﺎ ﻭ ﻣﻄﻴﻊ ﻭ ﺁﺭﺍﻡ ﺩﻭﺳﺖ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﭼﻨﺎﻥ ﭼﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺳﮕﻲ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻧﺪﻳﺪﻩ ﺍﻳﺪ ﻭ ﻧﻤﻲ ﺷﻨﺎﺳﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺍﻃﺮﺍﻓﻴﺎﻥ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺖ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ. ﺍﮔﺮ ﺳﮓ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮﺩ ﺧﻮﺍﺏ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﺩﺷﻤﻨﻲ ﭘﺴﺖ ﻭ ﺩﻭﻥ ﻭ ﺁﺯﺍﺭ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﮐﻤﻴﻦ ﺷﻤﺎ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺣﺮﻳﻢ ﺑﮕﺮﻳﺰﻳﺪﻭ ﺩﻭﺭ ﺑﻤﺎﻧﻴﺪ. ﺻﺪﺍﻱ ﺳﮓ ﺑﺪﮔﻮﺋﻲ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻭ ﻓﺤﺶ ﻭ ﻧﺎﺳﺰﺍ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭼﻨﺎﻥ ﭼﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺻﺪﺍﻱ ﺳﮕﻲ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﻮﻳﺪ ﻭﻟﻲ ﺳﮓ ﺭﺍ ﻧﺒﻴﻨﻴﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺑﺪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ, ﻏﻴﺒﺖ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ. ﺳﮓ ﺍﮔﺮ ﺁﺷﻨﺎ ﻭ ﺭﺍﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺎﻧﮓ ﻭ ﺻﺪﺍ ﺭﺍﻩ ﺑﻴﻨﺪﺍﺯﺩ ﻓﺤﺶ ﻭ ﻧﺎﺳﺰﺍ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺧﻮﺍﺏ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﺑﺎ ﻳﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﻱ ﻧﺎ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﺍﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺯﺷﺖ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﻭ ﺩﺷﻨﺎﻡ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ. ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺳﮓ ﻣﺎﺩﻩ ﺯﻧﻲ ﺩﻭﻥ ﻫﻤﺖ ﻭ ﭘﺴﺖ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﺮ ﻭ ﻣﺎﺩﮔﻲ ﺳﮓ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺫﻫﻦ ﻣﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺩﻫﺪ ﻳﺎ ﺳﮓ, ﺗﻮﻟﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺍﮔﺮ ﺳﮕﻲ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻄﺮ ﺯﻧﻲ ﻓﺮﻭﻣﺎﻳﻪ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺯﻧﻲ ﺍﺳﺖ ﺁﺯﺍﺭ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪﻩ ﻭ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ. ﺣﻤﻠﻪ ﺳﮓ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﻴﻤﻮﻥ ﻧﻴﺴﺖ ﻭﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺁﻥ ﻣﻨﻮﻁ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺑﺖ ﺳﮓ. ﺳﮓ ﺍﮔﺮ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﺩﺭﻧﺪﻩ ﻭ ﻣﻮﺣﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺷﻤﻨﻲ ﺍﺳﺖ ﻗﻮﻱ ﭘﻨﺠﻪ ﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﻭﻟﻲ ﺍﮔﺮ ﺳﮓ ﺿﻌﻴﻒ ﻭ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺷﻤﻨﻲ ﺍﺳﺖ ﻧﺎﺗﻮﺍﻥ ﮐﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﻧﻴﺴﺖ ﺁﺯﺍﺭ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﺳﮓ ﻫﺎﻱ ﺯﻳﻨﺘﻲ ﻭ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ ﻋﺪﻩ ﺍﻱ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﮕﻪ ﻣﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺩﻳﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺳﮓ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺧﻄﺮﻱ ﺭﺍ ﺧﺒﺮ ﻧﻤﻲ ﺩﻫﺪ. ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺳﮕﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻳﺴﻤﺎﻥ ﻭ ﺯﻧﺠﻴﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﻳﺪ ﻭ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﻲ ﺑﺮﻳﺪ ﺑﺎ کسی دوستی ﻭ ﻣﻮﺍﻧﺴﺖ ﻣﻲ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺷﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﻪ ﺭﻳﺴﻤﺎﻥ ﺑﺴﺘﻦ ﻭ ﻗﻼﺩﻩ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﺳﮓ ﻧﺸﺎﻥ ﭼﻴﺮﮔﻲ ﺑﺮ ﺩﺷﻤﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻞ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻔﺖ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﻲ ﺩﻭﻥ ﻭ ﻓﺮﻭﻣﺎﻳﻪ ﻭ ﮐﺜﻴﻒ ﻭ ﭼﻨﺎﻥ ﭼﻪ ﺁﻥ ﺳﮓ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮﺍﺏ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﺯﻧﻲ ﭘﻠﻴﺪ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺷﻤﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﻭ ﺭﻏﺒﺖ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻲ ﮐﻨﻴﺪ. ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﮓ ﻏﺬﺍ ﻣﻲ ﺩﻫﻴﺪ ﺍﺯ ﻏﻢ ﻭ ﻏﺼﻪ ﻓﺮﺍﻏﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﮐﻨﻴﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺳﮓ ﻃﻌﻤﻪ ﺍﻱ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻗﺎﭘﻴﺪ ﻭ ﺭﺑﻮﺩ ﻭ ﺧﻮﺭﺩ ﺯﻳﺎﻥ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺭﻭﻱ ﮐﻴﺪ ﻭ ﻓﺮﻳﺐ ﻣﺎﻟﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺭﺑﺎﻳﺪ ﻭ ﭼﻨﺎﻥ ﭼﻪ ﺁﻥ ﺳﮓ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺯﻧﻲ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﮔﻮﻝ ﻣﻲ ﺯﻧﺪ ﻭ ﭘﻮﻟﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭼﻨﮕﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﺭ ﻣﻲ ﺑﺮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺳﮕﻲ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﻳﺪ ( ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﻴﺪﺍﺭﻱ ﺳﮓ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ) ﮐﺴﻲ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺻﺪﺍﻗﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺍﮔﺮ ﺁﻥ ﺳﮓ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺪﺍﻧﻴﺪ ﮐﻪ ﺳﮓ ﻣﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻣﻲ ﮐﻨﻴﺪ ﺯﻧﻲ ﺍﺯ ﻧﺰﺩﻳﮑﺎﻧﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍﺳﺖ ﻧﻤﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﻭ ﻫﻤﻴﻦ ﺯﻥ ﺍﮔﺮ ﻣﻬﻠﺖ ﻭ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻴﺎﺑﺪ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻫﻢ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ. ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺳﮕﻲ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺗﺮﺳﻴﺪ ﻭ ﮔﺮﻳﺨﺖ ﮐﺴﻲ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻳﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﻣﻲ ﺭﺍﻧﻴﺪ ﻭﻟﻲ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺁﻥ ﺷﺨﺺ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻫﺴﺖ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺯﻳﺮﺍ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﻱ ﺳﮓ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﺳﮕﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍﻧﺪﻳﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺳﮓ ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ﻭ ﺯﺑﻮﻧﻲ ﻧﺰﺩ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﻧﻴﮑﻮ ﺍﺳﺖ ﭼﻮﻥ ﺧﻮﺍﺏ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﻣﺮﻱ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﻲ ﮐﻨﻴﺪ ﻭﻟﻲ ﺳﻮﺩ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻼﻑ ﻣﻴﻞ ﺧﻮﺩ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﮐﻨﻴﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺿﻌﻔﻲ ﮐﻪ ﺳﮓ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻣﺒﺸﺮ ﭘﻴﺮﻭﺯﻱ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺑﻴﺪﺍﺭﻱ. ﺍﮔﺮ ﺩﻳﺪﻳﺪ ﺳﮓ ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﮔﺮﺩ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺟﻤﻌﻲ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﻴﻦ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻴﺪ. ﺁﻥ ﻫﺎ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻧﻤﻲ ﭘﺰﻳﺮﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺑﺪ ﺑﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﻴﻤﻨﺎﮎ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻧﺪﺍﺭﻳﺪ. ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻧﺨﻮﺍﻫﻴﺪ ﺩﺍﺷﺖ. ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﺳﮓ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻭﺟﻪ ﺧﻮﺏ ﻧﻴﺴﺖ. ﺳﮓ ﺷﮑﺎﺭﻱ ﺩﻭﺳﺘﻲ ﺍﺳﺖ ﭘﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺩﻧﺎﺋﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺳﮕﻲ برای ﺷﻤﺎ ﭼﻴﺰﻱ ﺑﻪ ﺩﻫﺎﻥ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺁﻭﺭﺩ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﭼﻮﻥ ﺳﻮﺩﻱ ﻋﺎﻳﺪﺗﺎﻥ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﻣﻌﺒﺮﺍﻥ ﻏﺮﺑﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﮓ ﺗﻌﺎﺑﻴﺮ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻼ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﺑﻴﺮ ﻣﻌﺒﺮﺍﻥ ﺍﺳﻼمی ﻭ ﺷﺮﻗﻲ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﺎ ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ, ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﮓ ﺑﺎ ﺭﻭﺍﺑﻄﻲ ﮐﻪ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﮓ ﺩﺍﺭﻧﺪ, ﻓﺮﻕ می ﮐﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻧﻴﺰ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻭ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻭ ﺍﺷﻴﺎ ﺩﺭ ﺗﻌﺎﺑﻴﺮ ﺍﺛﺮ ﻣﻲ ﮔﺬﺍﺭﺩ. ﻏﺮﺑﻲ ﻫﺎ ﺳﮓ ﺭﺍ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥ می ﺩﺍﻧﻨﺪ ﻟﺬﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻏﺮﺑﻲ ﺳﮓ ﺩﻭﺳﺖ ﺻﻤﻴﻤﻲ ﻭ ﺣﺎﻣﻲ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﻭ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﻣﻌﺮفی ﺷﺪﻩ ﺩﺭ حالتی ﮐﻪ ﻣﺎ ﺳﮓ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻧﺠﺲ ﻭ ﭘﻠﻴﺪ ﻭ ﺁﻟﻮﺩﻩ می ﺩﺍﻧﻴﻢ.

همچنین بخوانید:  مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آسم

تعبیر خواب سگ از زبان ﻳﻮﺳﻒ ﻧﺒﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ

ﺩﻳﺪﻥ ﺳﮓ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻭﯼ ﺑﺪﯼ ﺷﻮﺩ. ﺩﻳﺪﻥ ﺑﺎﻧﮓ ﺳﮓ ﺑﺮ ﻭﯼ ﺯﺣﻤﺖ ﺑﺎﺷﺪ.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *