dream interpretation بایگانی - وهاران

مرجع تعبیر خواب: تعبیر خواب سگ

مرجع تعبیر خواب: تعبیر خواب سگ

ارسال شده در ۱۲ فروردین ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

تعبیر خواب سگ به روش علمی و روانشناسی سگ غالبا سمبل دوستی وفادارانه، کمک، همدلی و صمیمیت است. اگر در خواب خود، با یک سگ سیاه رو به رو شوید، باید توجه داشته باشید که رنگ ...

مرجع تعبیر خواب: تعبیر خواب مردن

مرجع تعبیر خواب: تعبیر خواب مردن

ارسال شده در ۱۲ فروردین ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

تعبیر خواب مردن به روش علمی و روانشناسی پدیده ی مرگ یکی از سمبل های قوی در تعبیر خواب است و در اشکال گوناگونی ظاهر میشود. اگر در خواب با جسد مرده رو به رو شوید، ...

مرجع تعبیر خواب: تعبیر خواب مار

مرجع تعبیر خواب: تعبیر خواب مار

ارسال شده در ۱۲ فروردین ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

تعبیر خواب مار به روش علمی و روانشناسی مار سمبلی رایج و عمومی می باشد که ممکن است در اشکال و حالات گوناگونی در خواب ظاهر شود. مارها نمادهای پیچیده ای هستند زیرا می توانند معانی ...

مرجع تعبیر خواب: تعبیر خواب آستانه

مرجع تعبیر خواب: تعبیر خواب آستانه

ارسال شده در ۰۹ مهر ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

تعبیر خواب آستانه به روش علمی و روانشناسی آستانه در این جا به معنای ورودی منزل یا ساختمان می باشد. این سمبل با موضوعاتی مانند تشریفات، پیش زمینه ها و مقدمه چینی برای شروع پروژه یا ...

مرجع تعبیر خواب: تعبیر خواب آسایش و رفاه

مرجع تعبیر خواب: تعبیر خواب آسایش و رفاه

ارسال شده در ۰۹ مهر ۱۳۹۶ یک دیدگاه

تعبیر خواب آسایش و رفاه به روش علمی و روانشناسیآسایش و احساس آسودگی حس شدنیست و در قالب های مختلفی ظاهر می شود. همه ی ما ممکن است تجربه ی خواب هایی فانتزی از فضایی ...

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آدم و حوا

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آدم و حوا

ارسال شده در ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

تعبیر خواب آدم و حوا به روش علمی و روانشناسی یونگ معتقد بود که رویاهای ما تاثیر پذیرفته از افکار، روان و کنشمان در زندگی واقعیست.  رویایی که درباره ی آدم و حوا مشاهده می کنید ...

مرجع تعبیر خواب: تعبیر خواب آب چشمه

مرجع تعبیر خواب: تعبیر خواب آب چشمه

ارسال شده در ۳۰ آبان ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

تعبیر خواب آب چشمه به روش علمی و روانشناسی در تعبیر خواب روانشناسی، آب به عنوان سمبل احساسات شناخته شده و چشمه اشاره به منشا و منبع شکل گیری احساسات دارد. چشمه در اشکال مثبت می ...

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آب بینی

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آب بینی

ارسال شده در ۲۱ آبان ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

تعبیر خواب آب بینی به روش علمی و روانشناسی تعبیر خواب آب بینی با سمبل های سر، بینی، سرماخوردگی و مریضی مرتبط است و از جمله سمبل هایی است که به چالش ها و نگرانی های ...

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آب

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آب

ارسال شده در ۱۹ آبان ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

تعبیر خواب آب به روش علمی و روانشناسی آب یکی از سمبل های رایج در تعبیر خواب است که با مفهوم "احساسات" و "ناخودآگاه" گره خورده است. دیدن آب در ابعاد بزرگ مانند اقیانوس، دریاچه، آبگیر ...