تعبیر خواب بایگانی - وهاران

مرجع تعبیر خواب: تعبیر خواب سگ

مرجع تعبیر خواب: تعبیر خواب سگ

ارسال شده در ۱۲ فروردین ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

تعبیر خواب سگ به روش علمی و روانشناسی سگ غالبا سمبل دوستی وفادارانه، کمک، همدلی و صمیمیت است. اگر در خواب خود، با یک سگ سیاه رو به رو شوید، باید توجه داشته باشید که رنگ ...

مرجع تعبیر خواب: تعبیر خواب مردن

مرجع تعبیر خواب: تعبیر خواب مردن

ارسال شده در ۱۲ فروردین ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

تعبیر خواب مردن به روش علمی و روانشناسی پدیده ی مرگ یکی از سمبل های قوی در تعبیر خواب است و در اشکال گوناگونی ظاهر میشود. اگر در خواب با جسد مرده رو به رو شوید، ...

مرجع تعبیر خواب: تعبیر خواب مار

مرجع تعبیر خواب: تعبیر خواب مار

ارسال شده در ۱۲ فروردین ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

تعبیر خواب مار به روش علمی و روانشناسی مار سمبلی رایج و عمومی می باشد که ممکن است در اشکال و حالات گوناگونی در خواب ظاهر شود. مارها نمادهای پیچیده ای هستند زیرا می توانند معانی ...

مرجع تعبیر خواب: تعبیر خواب آستانه

مرجع تعبیر خواب: تعبیر خواب آستانه

ارسال شده در ۰۹ مهر ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

تعبیر خواب آستانه به روش علمی و روانشناسی آستانه در این جا به معنای ورودی منزل یا ساختمان می باشد. این سمبل با موضوعاتی مانند تشریفات، پیش زمینه ها و مقدمه چینی برای شروع پروژه یا ...

مرجع تعبیر خواب: تعبیر خواب آسایش و رفاه

مرجع تعبیر خواب: تعبیر خواب آسایش و رفاه

ارسال شده در ۰۹ مهر ۱۳۹۶ یک دیدگاه

تعبیر خواب آسایش و رفاه به روش علمی و روانشناسیآسایش و احساس آسودگی حس شدنیست و در قالب های مختلفی ظاهر می شود. همه ی ما ممکن است تجربه ی خواب هایی فانتزی از فضایی ...

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آسانسور

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آسانسور

ارسال شده در ۰۹ مهر ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آسانسورتعبیر خواب آسانسور تعبير خواب آسانسور به روايت آنلی بیتون ۱ـ اگر خواب ببینید با آسانسور بالا می روید ، نشانه آن است که در کسب ثروت و به دست آوردن ...

مرجع تعبیر خواب: تعبیر خواب آسیاب

مرجع تعبیر خواب: تعبیر خواب آسیاب

ارسال شده در ۰۹ مهر ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

تعبیر خواب آسیاب به روش علمی و روانشناسی آسیاب در خواب می تواند سمبل نیروی روانی بسیار بالای شما باشد. همچنین اگر آسیابی که در خواب مشاهده می کنید را در واقعیت بشناسید، باید توجه داشته ...

مرجع تعبیر خواب: تعبیر خواب آسمان

مرجع تعبیر خواب: تعبیر خواب آسمان

ارسال شده در ۰۹ مهر ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

تعبیر خواب آسمان به روش علمی و روانشناسی در تعبیر خواب روانشناسی، آسمان به عنوان صحنه ی وقوع اتفاقات ظاهر شده و وضعیت آسمان، به انتظارات و اتفاقاتی که شاهد آن ها هستید اشاره دارد. این ...

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آسم

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آسم

ارسال شده در ۰۹ مهر ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آسمتعبیر خواب آسم تعبير خواب درکتاب سرزمین رویاها خواب تنگی نفس: نقشه های شما به آن زودی که می خواستید عملی نخواهد شد. شما آسم دارید: اگر به محل دیگری نقل مکان ...

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آستین

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آستین

ارسال شده در ۰۹ مهر ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آستینتعبیر خواب آستین تعبير خواب آستین به روايت لوک اویتنهاو آستین بلند: افتخار آستین کوتاه: ضرر آستین گشاد: خشم ***مطالب مهمی در مورد تعبیر خواب جدول زمان تعبیر شدن خواب ها بر حسب ساعت ساعت 6-10 ...