تعبیر خواب بایگانی - وهاران

مرجع تعبیر خواب: تعبیر خواب سگ

مرجع تعبیر خواب: تعبیر خواب سگ

ارسال شده در ۱۲ فروردین ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

تعبیر خواب سگ به روش علمی و روانشناسی سگ غالبا سمبل دوستی وفادارانه، کمک، همدلی و صمیمیت است. اگر در خواب خود، با یک سگ سیاه رو به رو شوید، باید توجه داشته باشید که رنگ ...

مرجع تعبیر خواب: تعبیر خواب مردن

مرجع تعبیر خواب: تعبیر خواب مردن

ارسال شده در ۱۲ فروردین ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

تعبیر خواب مردن به روش علمی و روانشناسی پدیده ی مرگ یکی از سمبل های قوی در تعبیر خواب است و در اشکال گوناگونی ظاهر میشود. اگر در خواب با جسد مرده رو به رو شوید، ...

مرجع تعبیر خواب: تعبیر خواب مار

مرجع تعبیر خواب: تعبیر خواب مار

ارسال شده در ۱۲ فروردین ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

تعبیر خواب مار به روش علمی و روانشناسی مار سمبلی رایج و عمومی می باشد که ممکن است در اشکال و حالات گوناگونی در خواب ظاهر شود. مارها نمادهای پیچیده ای هستند زیرا می توانند معانی ...

مرجع تعبیر خواب: تعبیر خواب آستانه

مرجع تعبیر خواب: تعبیر خواب آستانه

ارسال شده در ۰۹ مهر ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

تعبیر خواب آستانه به روش علمی و روانشناسی آستانه در این جا به معنای ورودی منزل یا ساختمان می باشد. این سمبل با موضوعاتی مانند تشریفات، پیش زمینه ها و مقدمه چینی برای شروع پروژه یا ...

مرجع تعبیر خواب: تعبیر خواب آسایش و رفاه

مرجع تعبیر خواب: تعبیر خواب آسایش و رفاه

ارسال شده در ۰۹ مهر ۱۳۹۶ یک دیدگاه

تعبیر خواب آسایش و رفاه به روش علمی و روانشناسیآسایش و احساس آسودگی حس شدنیست و در قالب های مختلفی ظاهر می شود. همه ی ما ممکن است تجربه ی خواب هایی فانتزی از فضایی ...

مرجع تعبیر خواب: تعبیر خواب آسمان

مرجع تعبیر خواب: تعبیر خواب آسمان

ارسال شده در ۰۹ مهر ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

تعبیر خواب آسمان به روش علمی و روانشناسی در تعبیر خواب روانشناسی، آسمان به عنوان صحنه ی وقوع اتفاقات ظاهر شده و وضعیت آسمان، به انتظارات و اتفاقاتی که شاهد آن ها هستید اشاره دارد. این ...

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آرایشگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آرایشگاه

ارسال شده در ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آرایشگاه    تعبیر خواب آرایشگاه تعبير خواب آرایشگاه به روايت لیلا برایت اگر دیدید در آرایشگاه مشغول اصلاح هستید، دلیل بر آن دارد که شما دچار خسارت و ضررى بزرگ خواهید شد. تعبير خواب ...

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آراستن

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آراستن

ارسال شده در ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آراستنتعبیر خواب آراستن تعبير خواب آراستن به روايت آنلی بیتون اگر خواب ببینید برای جشن جایی را با گلهای رنگارنگ می آرایید، نشانه تغییرات و فراز و نشیب های مطلوب و ...

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آرامش

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آرامش

ارسال شده در ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آرامشتعبیر خواب آرامش تعبير خواب آرامش درکتاب سرزمین رویاها شما درآرامش هستید: بدبختی در کمین است. شمااز دیگران می خواهید که آرام باشند: بسیار خشمگین خواهید شد. اشخاصی که در جنگ هستند آرام ...

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آدم و حوا

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آدم و حوا

ارسال شده در ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

تعبیر خواب آدم و حوا به روش علمی و روانشناسی یونگ معتقد بود که رویاهای ما تاثیر پذیرفته از افکار، روان و کنشمان در زندگی واقعیست.  رویایی که درباره ی آدم و حوا مشاهده می کنید ...