فال چای نیک صالحی بایگانی - وهاران

فال چای امروز ۱۵ بهمن ۱۳۹۸

فال چای امروز ۱۵ بهمن ۱۳۹۸

ارسال شده در ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ بدون دیدگاه

فال چای امروز?#فروردین :?شخصیتی پدرانه و حمایتگر آماده قبول مسئولیت در محیطی با شما همکاری میکند??#اردیبهشت :?ترس از مسئله ای که اصلا وجود ندارد??#خرداد :?تحمل مشکلات را داشته باش??#تیر :?ثروت زیاد - ازدواج - پیشرفت??#مرداد ...