فال شمع صوتی بایگانی - وهاران

فال شمع امروز ۱۵ بهمن ۱۳۹۸

فال شمع امروز ۱۵ بهمن ۱۳۹۸

ارسال شده در ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ بدون دیدگاه

فال شمع امروز? #فروردین : نزدیکی و هم آغوشی خواهید داشت.?#اردیبهشت :شرایط زندگی شما به یکباره و ناگهانی به شرایطی بسیار عالی تبدیل خواهد شد و به یک مقام بالا و موقعیتی برجسته نائل خواهید ...