فال تاروت رنگی بایگانی - وهاران

فال تاروت امروز ۱۴ بهمن ۱۳۹۸

فال تاروت امروز ۱۴ بهمن ۱۳۹۸

ارسال شده در ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ بدون دیدگاه

فال تاروتفروردین نماد :عدالتهماهنگی. توازن. برابری. صداقت. افتخار. توصیه. پرهیز کاری.قاضی. وکیل. یک شخص با اهمیت.وقفه. تعلیق. تغییر. واژگونی. ملالت. برای نتیجه گیری کار خود به صلاح است صبر کنید. وا گذاری چیزی برای بدست ...