ابتلا به آسم در خواب بایگانی - وهاران

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آسم

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آسم

ارسال شده در ۰۹ مهر ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آسمتعبیر خواب آسم تعبير خواب درکتاب سرزمین رویاها خواب تنگی نفس: نقشه های شما به آن زودی که می خواستید عملی نخواهد شد. شما آسم دارید: اگر به محل دیگری نقل مکان ...