گمشدگان حادثه سقوط هلی کوپتر در چیتگر بایگانی | وهاران