کنایه سحر قریشی به کارگردان علی البدل بایگانی | وهاران