کتک کاری عباس جدیدی و علیرضا دبیر بایگانی | وهاران

جزییات درگیری فیزیکی عباس جدیدی و علیرضا دبیر در شورای شهر تهران

جزییات درگیری فیزیکی عباس جدیدی و علیرضا دبیر در شورای شهر تهران

ارسال شده در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

جزییات درگیری فیزیکی عباس جدیدی و علیرضا دبیر در شورای شهر تهران انتخابات 96 هم به پایان رسید که در آن ریاست جمهوری جدید و شوراهای جدید منتصب شدند. در شورای شهر فعلی تهران دو تن ...