کتک زن دستفروش در فومن بایگانی - وهاران

واکنش تند هنرمندان در اینستاگرام به سیلی زدن به زن دستفروش در فومن

واکنش تند هنرمندان در اینستاگرام به سیلی زدن به زن دستفروش در فومن

ارسال شده در ۳۰ آبان ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

واکنش تند هنرمندان در اینستاگرام به سیلی زدن به زن دستفروش در فومن در پی انتشار کلیپی مبنی بر کتک زدن زن دستفروش در فومن توسط مامور شهرداری ، بسیاری از مسئولین متن عذرخواهی خود از ...