مصدومان زلزله در سیرچ کرمان 96 بایگانی - وهاران

جزییات زلزله در سیرچ کرمان مرداد 96

جزییات زلزله در سیرچ کرمان مرداد 96

ارسال شده در ۰۲ مرداد ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

جزییات زلزله در سیرچ کرمان مرداد 96   زلزله یکی از حوادث طبیعی است که متاسفانه در کشور ما در طی چند ساله اخیر بسیار زیاد رخ می دهد و برخی از آنها با خسارات جانی و ...