مصدومان زلزله در سیرچ کرمان 96 بایگانی | وهاران

جزییات زلزله در سیرچ کرمان مرداد 96

جزییات زلزله در سیرچ کرمان مرداد 96

ارسال شده در 02 مرداد 1396 بدون دیدگاه

جزییات زلزله در سیرچ کرمان مرداد 96   زلزله یکی از حوادث طبیعی است که متاسفانه در کشور ما در طی چند ساله اخیر بسیار زیاد رخ می دهد و برخی از آنها با خسارات جانی و ...