فروشنده فرهادی در اسکار 2017 بایگانی | وهاران

فروشنده اصغر فرهادی در بین 9 نامزد برتر اسکار 2017

فروشنده اصغر فرهادی در بین 9 نامزد برتر اسکار 2017

ارسال شده در 26 آذر 1395 بدون دیدگاه

فروشنده اصغر فرهادی در بین 9 نامزد برتر اسکار 2017 پورتال وهاران در این مقاله به جزییات خبر انتخاب فیلم فروشنده در اسکار 2017 در بین 9 نامزد اولیه این مراسم می پردازد.فرشنده اصغر فرهادی در ...