فرودگاه مهرآباد 3 تیر 96 بایگانی | وهاران

جزییات کامل تیراندازی در فرودگاه مهرآباد 3 تیر 96

جزییات کامل تیراندازی در فرودگاه مهرآباد 3 تیر 96

ارسال شده در 03 تیر 1396 بدون دیدگاه

جزییات کامل تیراندازی در فرودگاه مهرآباد 3 تیر 96 در این مقاله از پورتال وهاران برای شما خبری از اخبار داخلی ایران را منتشر کرده ایم که در این خبر در خصوص اقدام تروریستی در فرودگاه ...