فرهنگ زرتشتی در ایران بایگانی | وهاران

جشنهای اصیل ایرانی: جشن میانه پاییز یا جشن گاهنبار اَیاثْرِم

جشنهای اصیل ایرانی: جشن میانه پاییز یا جشن گاهنبار اَیاثْرِم

ارسال شده در ۱۷ آبان ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

جشنهای اصیل ایرانی: جشن میانه پاییز یا جشن گاهنبار اَیاثْرِم در آیین اصیل ایرانی پانزدهم آبان برابر است با جشن ميانه‌ی پاييز؛ که ما در این مطلب به صورت کاملا اختصاصی آداب و رسوم جشن نیمه ...