فرهنگ ایران باستان بایگانی | وهاران

جشنهای اصیل ایرانی: جشن میانه پاییز یا جشن گاهنبار اَیاثْرِم

جشنهای اصیل ایرانی: جشن میانه پاییز یا جشن گاهنبار اَیاثْرِم

ارسال شده در 17 آبان 1395 بدون دیدگاه

جشنهای اصیل ایرانی: جشن میانه پاییز یا جشن گاهنبار اَیاثْرِم در آیین اصیل ایرانی پانزدهم آبان برابر است با جشن ميانه‌ی پاييز؛ که ما در این مطلب به صورت کاملا اختصاصی آداب و رسوم جشن نیمه ...