فرشتگان الهی و فرشتگان خدا بایگانی | وهاران

فال فرشتگان هفتگی از ۲۰ تا ۲۷ مهر ۱۳۹۷

فال فرشتگان هفتگی از ۲۰ تا ۲۷ مهر ۱۳۹۷

ارسال شده در ۲۰ مهر ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

فال فرشتگان ⭐️ فروردین ⭐️ فرشته آستارا Astara لیاقت تو عالی ترین ها میباشد! با امیدها و آرزوهایت به ستاره ها می رسی و هیچ مصالحه و سازشی را نپذیر. ⭐️ اردیبهشت ⭐️ فرشته ایندریل Indriel تو یک پرورنده نور میباشی. ...