فرزندان گیتی معینی بایگانی | وهاران

عکس دیده نشده از گیتی معینی و مهران مدیری : آیا نسبتی با هم دارند؟!

عکس دیده نشده از گیتی معینی و مهران مدیری : آیا نسبتی با هم دارند؟!

ارسال شده در 07 خرداد 1396 بدون دیدگاه

عکس دیده نشده از گیتی معینی و مهران مدیری : آیا نسبتی با هم دارند؟! مهران مدیری را همه ما بواسطه کارهای زیبایش می شناسیم و معمولا هم ایرانیان پیگیر کارهای او هستند. به تازگی عکسی ...