فرزندان کیانوش عیاری بایگانی | وهاران

کیانوش عیاری : دیگر فیلمی نمی سازم که خانم ها روسری داشته باشند !

کیانوش عیاری : دیگر فیلمی نمی سازم که خانم ها روسری داشته باشند !

ارسال شده در ۱۸ دی ۱۳۹۵ یک دیدگاه

کیانوش عیاری : دیگر فیلمی نمی سازم که خانم ها روسری داشته باشند ! کیانوش عیاری یکی از کارگردانان مشهور ایرانی است که فیلم های زیادی را ساخته است. یکی از فیلم های کیانوش عیاری فیلم ...