فرزندان کوروش بزرگ بایگانی | وهاران

روز جهانی کوروش بزرگ / ۷ آبان ۹۶ / ۲۹ اکتبر میلادی

روز جهانی کوروش بزرگ / ۷ آبان ۹۶ / ۲۹ اکتبر میلادی

ارسال شده در ۰۷ آبان ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

روز جهانی کوروش بزرگ / 7 آبان 96 / 29 اکتبر میلادی در آیین ما ایرانیان بسیاری از رسوم و آداب برگرفته از تاریخ ما است. کورش و زمان حکومت او هم جزئی برتر در تاریخ ...