فرزندان کروبی بایگانی | وهاران

جزییات بستری شدن مهدی کروبی در بیمارستان مرداد 96

جزییات بستری شدن مهدی کروبی در بیمارستان مرداد 96

ارسال شده در 26 مرداد 1396 یک دیدگاه

جزییات بستری شدن مهدی کروبی در بیمارستان مرداد 96 چند سالی است که در عرصه سیاست کشورمان نام مهدی کروبی پررنگ شده است و این شهرت شاید بر می گردد به انتخابات سال 88. به تازگی ...