فرزندان محمدعلی کلی بایگانی | وهاران

عکس محمدعلی کلی و پول های حاصل از یک مسابقه اش!

عکس محمدعلی کلی و پول های حاصل از یک مسابقه اش!

ارسال شده در 05 فروردین 1396 بدون دیدگاه

عکس محمدعلی کلی و پول های حاصل از یک مسابقه اش! محمدعلی کلی یک اسطوره بوکس جهان بود که در مسابقات زیادی شرکت کرد و افتخارآفرینی های زیادی هم داشت. ما در این مقاله از پورتال ...