فرزندان محمدعلی فلاحتی نژاد بایگانی | وهاران

جزییات خبر درگذشت محمد علی فلاحتی نژاد وزنه بردار مشهور 96

جزییات خبر درگذشت محمد علی فلاحتی نژاد وزنه بردار مشهور 96

ارسال شده در 24 مرداد 1396 بدون دیدگاه

جزییات خبر درگذشت محمد علی فلاحتی نژاد وزنه بردار مشهور 96 این مقاله از پورتال وهاران را اختصاص داده ایم به خبری تاسف برانگیز در حوزه ورزش که مربوط می شود به درگذشت محمدعلی فلاحتی نژاد ...