فرزندان قاتل آتنا بایگانی | وهاران

صحبت های تکان دهنده خانواده قاتل آتنا اصلانی

صحبت های تکان دهنده خانواده قاتل آتنا اصلانی

ارسال شده در ۲۵ تیر ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

صحبت های تکان دهنده خانواده قاتل آتنا اصلانی از چند روز پیش سراسر کشور در شوک بزرگ قتل آتنا اصلانی هستند. دخترک بینوایی که به طرز فجیعی توسط اسماعیل به قتل رسید. به دلیل جنایات اسماعیل، خانواده ...