فرزندان قاتل آتنا بایگانی | وهاران

صحبت های تکان دهنده خانواده قاتل آتنا اصلانی

صحبت های تکان دهنده خانواده قاتل آتنا اصلانی

ارسال شده در 25 تیر 1396 بدون دیدگاه

صحبت های تکان دهنده خانواده قاتل آتنا اصلانی از چند روز پیش سراسر کشور در شوک بزرگ قتل آتنا اصلانی هستند. دخترک بینوایی که به طرز فجیعی توسط اسماعیل به قتل رسید. به دلیل جنایات اسماعیل، خانواده ...