فرزندان فاطمه معتمدآریا بایگانی | وهاران

صحبت های جنجالی فاطمه معتمدآریا در جشن اسکار اصغر فرهادی

صحبت های جنجالی فاطمه معتمدآریا در جشن اسکار اصغر فرهادی

ارسال شده در 15 اسفند 1395 بدون دیدگاه

صحبت های جنجالی فاطمه معتمدآریا در جشن اسکار اصغر فرهادی فاطمه معتمدآریادر جشن اسکار فرهادی شکرت کرده بود. فاطمه معتمدآریا در مراسم تجلیل از اصغر فرهادی صحبت های جالبی گفته بود که باز هم حاشیه هایی ...