فرزندان غلامرضا پهلوی بایگانی | وهاران

جزئیات خبر درگذشت غلامرضا پهلوی + بیوگرافی و واکنش رضا پهلوی و فرح

جزئیات خبر درگذشت غلامرضا پهلوی + بیوگرافی و واکنش رضا پهلوی و فرح

ارسال شده در 17 اردیبهشت 1396 بدون دیدگاه

جزئیات خبر درگذشت غلامرضا پهلوی + بیوگرافی و واکنش رضا پهلوی و فرحغلامرضا پهلوی فرزند رضا شاه روز یکشنبه 17 اردیبهشت 96 به دلیل بیماری و کهولت سن درگذشت. فرح و رضا پهلوی در اینستاگرام ...