فرزندان عباس جدیدی بایگانی | وهاران

توهین عباس جدیدی به بازیگران : هنرمندان نمیتوانند شاخ بز را هم بشکنند!

توهین عباس جدیدی به بازیگران : هنرمندان نمیتوانند شاخ بز را هم بشکنند!

ارسال شده در 06 بهمن 1395 بدون دیدگاه

توهین عباس جدیدی به بازیگران : هنرمندان نمیتوانند شاخ بز را هم بشکنند! به تازگی عباس جدیدی عضو شورای شهر تهران در مصاحبه ای به بازیگران و هنرمندان اهانت کرده است، پورتال وهاران در این مقاله ...