فرزندان بریژیت تروینو بایگانی | وهاران

ازدواج امانوئل ماکرون ۴۰ ساله (رئیس جمهور فرانسه) و همسرش بریژیت تروینو ۶۴ ساله

ازدواج امانوئل ماکرون ۴۰ ساله (رئیس جمهور فرانسه) و همسرش بریژیت تروینو ۶۴ ساله

ارسال شده در ۲۲ دی ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

ازدواج امانوئل ماکرون 40 ساله (رئیس جمهور فرانسه) و همسرش بریژیت تروینو 64 ساله امانوئل ماکرون رئیس جمهور جدید فرانسه شده است. نکته ای که در مورد امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه 2017 بسیار در رسانه ...