فرزندان اکبر ترکان بایگانی | وهاران

سکته قلبی اکبر ترکان و بستری شدن او اسفند 95

سکته قلبی اکبر ترکان و بستری شدن او اسفند 95

ارسال شده در 17 اسفند 1395 بدون دیدگاه

سکته قلبی اکبر ترکان و بستری شدن او اسفند 95 اکبر ترکان یکی از دولتمردان خوب کشورمان است که در کارنامه سیاسی خود خدمت گذاری زیادی به ملتش داشته است. امروز در خبرها بستری شدن اکبر ...