فرد تروریست بایگانی | وهاران

نرم افزار شناسایی افراد تروریست توسط بیل گیتس ساخته شد

نرم افزار شناسایی افراد تروریست توسط بیل گیتس ساخته شد

ارسال شده در 20 خرداد 1396 بدون دیدگاه

نرم افزار شناسایی افراد تروریست توسط بیل گیتس ساخته شد به دنبال حوادث تروریستی در نقاط مختلف جهان، بیل گیتس به فکر ساختن نرم افزار شناسایی افراد تروریست افتاد و در این مقاله از پورتال وهاران ...