فرد تروریست بایگانی | وهاران

نرم افزار شناسایی افراد تروریست توسط بیل گیتس ساخته شد

نرم افزار شناسایی افراد تروریست توسط بیل گیتس ساخته شد

ارسال شده در ۲۰ خرداد ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

نرم افزار شناسایی افراد تروریست توسط بیل گیتس ساخته شد به دنبال حوادث تروریستی در نقاط مختلف جهان، بیل گیتس به فکر ساختن نرم افزار شناسایی افراد تروریست افتاد و در این مقاله از پورتال وهاران ...