فرح پهلوی بایگانی | وهاران

متن بیانیه فرح پهلوی به خاطر انفجار معدن گلستان اردیبهشت 96

متن بیانیه فرح پهلوی به خاطر انفجار معدن گلستان اردیبهشت 96

ارسال شده در 18 اردیبهشت 1396 بدون دیدگاه

متن بیانیه فرح پهلوی به خاطر انفجار معدن گلستان اردیبهشت 96 فرح دیبا همسر محمدرضا شاه پهلوی که ملکه ایران خطاب می شود به دنبال حادثه معدن گلستان، بیانیه ای را منتشر کرد که نشان از ...

روابط نامشروع فرح دیبا از زبان پسر خاله اش!

روابط نامشروع فرح دیبا از زبان پسر خاله اش!

ارسال شده در 29 آذر 1395 بدون دیدگاه

روابط نامشروع فرح دیبا از زبان پسر خاله اش! داستان زندگی خاندان پهلوی هنوز ادامه دارد، برخی از این داستانها و حکایات از زبان نزدیکان خودشان منتشر می شود از جمله ما در این مطلب از ...