فرح پهلوی بایگانی - وهاران

متن بیانیه فرح پهلوی به خاطر انفجار معدن گلستان اردیبهشت 96

متن بیانیه فرح پهلوی به خاطر انفجار معدن گلستان اردیبهشت 96

ارسال شده در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

متن بیانیه فرح پهلوی به خاطر انفجار معدن گلستان اردیبهشت 96 فرح دیبا همسر محمدرضا شاه پهلوی که ملکه ایران خطاب می شود به دنبال حادثه معدن گلستان، بیانیه ای را منتشر کرد که نشان از ...

روابط نامشروع فرح دیبا از زبان پسر خاله اش!

روابط نامشروع فرح دیبا از زبان پسر خاله اش!

ارسال شده در ۲۹ آذر ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

روابط نامشروع فرح دیبا از زبان پسر خاله اش! داستان زندگی خاندان پهلوی هنوز ادامه دارد، برخی از این داستانها و حکایات از زبان نزدیکان خودشان منتشر می شود از جمله ما در این مطلب از ...