فرح پهلوی Facebook بایگانی | وهاران

متن بیانیه فرح پهلوی به خاطر انفجار معدن گلستان اردیبهشت 96

متن بیانیه فرح پهلوی به خاطر انفجار معدن گلستان اردیبهشت 96

ارسال شده در 18 اردیبهشت 1396 بدون دیدگاه

متن بیانیه فرح پهلوی به خاطر انفجار معدن گلستان اردیبهشت 96 فرح دیبا همسر محمدرضا شاه پهلوی که ملکه ایران خطاب می شود به دنبال حادثه معدن گلستان، بیانیه ای را منتشر کرد که نشان از ...