فرح پهلوی Facebook بایگانی - وهاران

متن بیانیه فرح پهلوی به خاطر انفجار معدن گلستان اردیبهشت 96

متن بیانیه فرح پهلوی به خاطر انفجار معدن گلستان اردیبهشت 96

ارسال شده در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

متن بیانیه فرح پهلوی به خاطر انفجار معدن گلستان اردیبهشت 96 فرح دیبا همسر محمدرضا شاه پهلوی که ملکه ایران خطاب می شود به دنبال حادثه معدن گلستان، بیانیه ای را منتشر کرد که نشان از ...