فرح پهلوی و محمدرضا شاه بایگانی | وهاران

روابط نامشروع فرح دیبا از زبان پسر خاله اش!

روابط نامشروع فرح دیبا از زبان پسر خاله اش!

ارسال شده در 29 آذر 1395 بدون دیدگاه

روابط نامشروع فرح دیبا از زبان پسر خاله اش! داستان زندگی خاندان پهلوی هنوز ادامه دارد، برخی از این داستانها و حکایات از زبان نزدیکان خودشان منتشر می شود از جمله ما در این مطلب از ...