فرح پهلوی و محمدرضا شاه بایگانی | وهاران

روابط نامشروع فرح دیبا از زبان پسر خاله اش!

روابط نامشروع فرح دیبا از زبان پسر خاله اش!

ارسال شده در ۲۹ آذر ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

روابط نامشروع فرح دیبا از زبان پسر خاله اش! داستان زندگی خاندان پهلوی هنوز ادامه دارد، برخی از این داستانها و حکایات از زبان نزدیکان خودشان منتشر می شود از جمله ما در این مطلب از ...