فرح دیبا و گفتگوی تمدن ها بایگانی | وهاران

صحبت های جالب فرح پهلوی در مورد گفتگوی تمدن ها

صحبت های جالب فرح پهلوی در مورد گفتگوی تمدن ها

ارسال شده در ۱۵ دی ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

صحبت های جالب فرح پهلوی در مورد گفتگوی تمدن ها فرح پهلوی یا فرح دیبا در مصاحبه ای با شبکه ضد ایرانی من و تو داشته است صحبت های جالبی در مورد گفتگوی تمدن ها عنوان ...