فرح دیبا و گفتگوی تمدن ها بایگانی | وهاران

صحبت های جالب فرح پهلوی در مورد گفتگوی تمدن ها

صحبت های جالب فرح پهلوی در مورد گفتگوی تمدن ها

ارسال شده در 15 دی 1395 بدون دیدگاه

صحبت های جالب فرح پهلوی در مورد گفتگوی تمدن ها فرح پهلوی یا فرح دیبا در مصاحبه ای با شبکه ضد ایرانی من و تو داشته است صحبت های جالبی در مورد گفتگوی تمدن ها عنوان ...