فراخوان رئیسی برای تجمع خرداد 96 بایگانی | وهاران

فراخوان ستاد رئیسی برای تجمع حامیان رئیسی در تهران به نشانه اعتراض!!!

فراخوان ستاد رئیسی برای تجمع حامیان رئیسی در تهران به نشانه اعتراض!!!

ارسال شده در 01 خرداد 1396 بدون دیدگاه

فراخوان ستاد رئیسی برای تجمع حامیان رئیسی در تهران به نشانه اعتراض!!! همانطور که می دانید رئیسی در انتخابات 96 نتوانست موفق شود. به تازگی خبر مبنی بر تجمع اعتراضی حامیان رئیسی در تهران در فضای ...