فحاشی محمد حسینی بایگانی - وهاران

ماجرای فحاشی محمد حسینی به مدافعان حرم

ماجرای فحاشی محمد حسینی به مدافعان حرم

ارسال شده در ۱۴ آذر ۱۳۹۵ ۴ دیدگاه

ماجرای فحاشی محمد حسینی به مدافعان حرم ماجرای جنجالی فحاشی محمد حسینی گزارشگر سابق ایرانی این روز ها که جنگ در سوریه است مردان غیور ایرانی برای حفظ سوریه و ازادی ان با نام مدافعان حرم به ...