فال چای سرنوشت بایگانی - وهاران

فال چای امروز ۱۵ بهمن ۱۳۹۸

فال چای امروز ۱۵ بهمن ۱۳۹۸

ارسال شده در ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ بدون دیدگاه

فال چای امروز ?#فروردین :?شخصیتی پدرانه و حمایتگر آماده قبول مسئولیت در محیطی با شما همکاری میکند? ?#اردیبهشت :?ترس از مسئله ای که اصلا وجود ندارد? ?#خرداد :?تحمل مشکلات را داشته باش? ?#تیر :?ثروت زیاد - ازدواج - پیشرفت? ?#مرداد ...