فال چای سرنوشت بایگانی - وهاران

فال چای امروز ۲۲ آبان ۱۳۹۸

فال چای امروز ۲۲ آبان ۱۳۹۸

ارسال شده در ۲۲ آبان ۱۳۹۸ بدون دیدگاه

فال چای امروز 💫 فروردین :🌿شروع مراحل خوب زندگی بعد گذراندن یک دوره سختی🌿 💫 اردیبهشت :🌿باید نظریاتتان را بیان کنید حتی اکر باب میل اطرافیانتان نباشد🌿 💫 خرداد :🌿نگران اتفاقی که باعث مشکل شده نباشید ابن موضوع ...