فال چای خرس بایگانی - وهاران

فال چای امروز ۱۵ بهمن ۱۳۹۸

فال چای امروز ۱۵ بهمن ۱۳۹۸

ارسال شده در ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ بدون دیدگاه

فال چای امروز 💫#فروردین :🌿شخصیتی پدرانه و حمایتگر آماده قبول مسئولیت در محیطی با شما همکاری میکند🌿 💫#اردیبهشت :🌿ترس از مسئله ای که اصلا وجود ندارد🌿 💫#خرداد :🌿تحمل مشکلات را داشته باش🌿 💫#تیر :🌿ثروت زیاد - ازدواج - پیشرفت🌿 💫#مرداد ...