فال ماهجونگ سه کارتی بایگانی - وهاران

فال ماهجونگ امروز ۲۱ آبان ۱۳۹۸

فال ماهجونگ امروز ۲۱ آبان ۱۳۹۸

ارسال شده در ۲۱ آبان ۱۳۹۸ بدون دیدگاه

فال ماهچونگ امروز فروردین کارت: فصل پاییز نماد: کشاورز : کارت کشاورز نشان دهنده پاداشی است که در نتیجه کار و تلاش زیاد حاصل می شود. بنابراین او نتیجه کاشت و داشت محصول خود را درو می کند. اردیبهشت کارت: ...