فال لنورماند عشقی گوی بلورین بایگانی - وهاران

فال لنورماند هفتگی از ۲۸ مهر تا ۴ آبان ۱۳۹۸

فال لنورماند هفتگی از ۲۸ مهر تا ۴ آبان ۱۳۹۸

ارسال شده در ۲۷ مهر ۱۳۹۸ بدون دیدگاه

فال لنورماند هفتگی🌸فروردین🌸 🔖 کارت گل زنبق 🔖 • یک فرد مسن • پدر شما یا فردی مانند پدرتان • بازنشستگی • صلح • آرامش • معتبر❇️ مفاهیم کارت گل زنبق❇️ کارت گل زنبق در فال لنورماند بیانگر فردی مسن، عاقل و بالغ ...