فال لنورماند صوتی بایگانی - وهاران

فال لنورماند هفتگی از ۱۰ آذر الی ۱۶ آذر ۱۳۹۸

فال لنورماند هفتگی از ۱۰ آذر الی ۱۶ آذر ۱۳۹۸

ارسال شده در ۰۹ آذر ۱۳۹۸ بدون دیدگاه

فال لنورماند هفتگی 🌸فروردین🌸 🔖 کارت گل زنبق 🔖 • یک فرد مسن • پدر شما یا فردی مانند پدرتان • بازنشستگی • صلح • آرامش • معتبر ❇️ مفاهیم کارت گل زنبق❇️ کارت گل زنبق در فال لنورماند بیانگر فردی مسن، عاقل و بالغ ...