فال قهوه صوتی بایگانی - وهاران

فال قهوه امروز ۲۹ دی ۱۳۹۸

فال قهوه امروز ۲۹ دی ۱۳۹۸

ارسال شده در ۲۸ دی ۱۳۹۸ بدون دیدگاه

فال قهوه ☕️#فروردین : مورچه : نشانگر داشتن پشتکار و دوراندیشی - با حوصله به کارتان ادامه بدهید موفق میشوید - باغیرت بودن - دریافت مزد زحمات 🐾 ☕️#اردیبهشت : سمبل پایداری و مقاومت - اگر به ...