فال قهوه تاروت رنگی بایگانی - وهاران

فال قهوه امروز ۱۵ بهمن ۱۳۹۸

فال قهوه امروز ۱۵ بهمن ۱۳۹۸

ارسال شده در ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ بدون دیدگاه

فال قهوه ☕️#فروردین :?خانه : ایجاد یک زندگی و رو به راه بودن کارها - ازدواجی خوشحال کننده - زندگی خانوادگی خوش _ تندرستی - سعادت. ☕️#اردیبهشت :?نخود : نشانگر غم و اندوه است, در اثر مقاومت ...