فال عطسه یکشنبه بایگانی - وهاران

فال عطسه امروز ۲۵ آبان ۱۳۹۸

فال عطسه امروز ۲۵ آبان ۱۳۹۸

ارسال شده در ۲۵ آبان ۱۳۹۸ بدون دیدگاه

فال عطسه امروز 🌻🐕ساعت #۶_تا_٧ 👈🏻 خوابی بی تعبیر میبینی🍃 🌻🐕ساعت #٧_تا_٨ 👈🏻 پیامی از عشقتان دریافت خواعی کرد🍃 🌻🐕ساعت #٨_تا_٩ 👈🏻 درخواست کمک از شما میکند🍃 🌻🐕ساعت #٩_تا_١٠ 👈🏻 حس بلاتکلیف بودن داری🍃 🌻🐕ساعت #١٠_تا_١١ 👈🏻 کمی اذیت خواهی ...