فال شمع واقعی بایگانی - وهاران

فال شمع امروز ۲۸ مهر ۱۳۹۸

فال شمع امروز ۲۸ مهر ۱۳۹۸

ارسال شده در ۲۷ مهر ۱۳۹۸ بدون دیدگاه

فال شمع امروز🕯 فروردین : از مسئله ای که باعث ترس و واهمه شما شده یا می شود نکرانی به خود راه ندهید چون این مسئله یا این موضوع خیلی زودتر از آنچه تصور می ...