فال شمع صوتی بایگانی - وهاران

فال شمع امروز ۱۵ بهمن ۱۳۹۸

فال شمع امروز ۱۵ بهمن ۱۳۹۸

ارسال شده در ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ بدون دیدگاه

فال شمع امروز 🕯 #فروردین : نزدیکی و هم آغوشی خواهید داشت. 🕯#اردیبهشت :شرایط زندگی شما به یکباره و ناگهانی به شرایطی بسیار عالی تبدیل خواهد شد و به یک مقام بالا و موقعیتی برجسته نائل خواهید ...