فال شمع روشن بایگانی - وهاران

فال شمع امروز ۳۰ مهر ۱۳۹۸

فال شمع امروز ۳۰ مهر ۱۳۹۸

ارسال شده در ۲۹ مهر ۱۳۹۸ بدون دیدگاه

فال شمع امروز🕯 فروردین : در یک رشته هنری خواهید درخشید و به موفقیتهای بسیاری در این رشته دست خواهید یافت.🕯 اردیبهشت : راه دوری را برای انجام یک هدف یا یک کار باید بروید.🕯 ...