فال تاروت عشق بایگانی - وهاران

فال تاروت امروز ۳۰ شهریور ۱۳۹۸

فال تاروت امروز ۳۰ شهریور ۱۳۹۸

ارسال شده در ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ بدون دیدگاه

فال تاروتفروردین نماد :امپراطوردست یابی. انجام شدن کاری. ثبات. یک شخص لایق.اعتماد. ثروت. رهبری. اقوام مذکر. قدرت و همت اردیبهشت نماد :خورشید - جهت مخالفگوشه گیری.ناکامی در یک رابطه یا ازدواج. عدم خوشبختی.آینده مه آلود. شکست. انزوا خرداد نماد ...