فال تاروت صوتی بایگانی - وهاران

فال تاروت امروز ۱۴ بهمن ۱۳۹۸

فال تاروت امروز ۱۴ بهمن ۱۳۹۸

ارسال شده در ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ بدون دیدگاه

فال تاروت فروردین نماد :عدالت هماهنگی. توازن. برابری. صداقت. افتخار. توصیه. پرهیز کاری.قاضی. وکیل. یک شخص با اهمیت.وقفه. تعلیق. تغییر. واژگونی. ملالت. برای نتیجه گیری کار خود به صلاح است صبر کنید. وا گذاری چیزی برای بدست ...